6. Ellos no          sentados.

son Wrong! (Correct answer: están)